Vloga za izdajo dovoljenja za izvajanje dejavnosti v območju za pešce

Podatki o izvajalcu del ali dejavnosti
Z vnosom telefonske številke in elektronskega naslova se strinjate, da lahko vaše kontakte uporabljamo izključno za komunikacijo v zvezi z uporabo dovolilnice ali dovoljenja (stanje dovolilnice, obvestilo o preteku veljavnost…).
Podatki o investitorju oz. naročniku del ali dejavnosti
Številka stavbe in stanovanja (stanovanjske enote) je dodeljena s strani GURS-a. Te podatke lahko pridobite na spletni strani GURS-a.
Podatki o izvajanju dejavnosti ali del
Vpisana teža je večja od 3,5T. Dostop v SMJ je možno le z vozili do 3,5T. V kolikor je vozilo težje od 3,5T, boste morali pridobiti dodatno dovoljenje za izredni prevoz.

Organizator prireditve mora predložiti dovoljenje za prireditev iz UE oz. PP
Datumsko opredelite trajanje (od/do) izvajanja del ali dejavnosti
Podatki o vozilu

1

2

3

4

5

Za vsako registrsko številko, ki ste jo vpisali v zgornja polja je potrebno predložiti kopijo prometnega dovoljenja (lahko slikate/skenirate tudi več dokumentov shkrati in predložite eno datoteko)
Način prevzema
Uporabniški račun

Ob izdaji dovolilnice se vam bo ustvaril uporabniški račun, s katerim se boste lahko prijavili v sistem za oddajo vlog in podaljševanje veljavnosti dovolilnic.
; ;