Vloga za izdajo parkirne dovolilnice prebivalca Kranja

Osebni podatki
Predložiti je potrebno dokazilo o začasnem oz. stalnem prebivališču

Cona prebivališča
Z vnosom telefonske številke in elektronskega naslova se strinjate, da lahko vaše kontakte uporabljamo izključno za komunikacijo v zvezi z uporabo dovolilnice ali dovoljenja (stanje dovolilnice, obvestilo o preteku veljavnost…).
Številka stavbe in stanovanja (stanovanjske enote) je dodeljena s strani GURS-a. Te podatke lahko pridobite na spletni strani GURS-a.
Lastništvo stanovanja
Če ste lastnik stanovanja spodaj v polje opomba vpišite delež lastnišva stanovanja (npr. do: 1/1, 1/2, ...).
Lastnik stanovanja mora predložiti dokazilo o lastništvu Najemnik stanovanja mora predložiti dokazilo o najemu (najemna pogodba)
Bo dovolilnico uporabljala druga oseba?
Podatki o vozilu

1

2

3

4

5

Upravičenec dovolilnice se lahko pravici do uporabe parkirnega mesta pisno odpove v korist drugega člana gospodinjstva, ki je lastnik ali uporabnik vozila, in ki ima stalno ali začasno prebivališče v isti stanovanjski enoti.
Za vsako registrsko številko, ki ste jo vpisali v zgornja polja je potrebno predložiti kopijo prometnega dovoljenja (lahko slikate/skenirate tudi več dokumentov shkrati in predložite eno datoteko)
Način prevzema
Uporabniški račun

Ob izdaji dovolilnice se vam bo ustvaril uporabniški račun, s katerim se boste lahko prijavili v sistem za oddajo vlog in podaljševanje veljavnosti dovolilnic.
; ;